Kalp Kapağı Kalp Kapağı
Ana sayfa » Kalp Kapak Hastalıkları » ‪Pulmoner Kapakçık Onarımı Ameliyatı‬‬‬‬

‪Pulmoner Kapakçık Onarımı Ameliyatı‬‬‬‬

Pulmoner kapakçık, kalbin sağ ventrikülü ve pulmoner arter arasında bulunur. Sağ ventrikül sistol sırasında daralırken pulmoner kapak açılır.

‪Bu, kanın pulmoner arterden kanın oksijenlenlediği akciğerlere akmasına izin verir. Sağ ventrikül gevşerken pulmoner kapakçığın üç yaprakçığı kapanır ve oksijensiz kanın kalbe geri sızmasını önler.‬‬‬‬

‪Pulmoner Kapakçık Onarımı Ameliyatı Nedir?‬‬‬‬

Pulmoner kapağı etkileyen patolojiler çoğunlukla konjenital koşullardır, ancak zaman zaman romatizmal ateş gibi hastalıklardan da kaynaklanmaktadır. En sık görülen pulmoner kapakçık patolojisi, pulmoner kapakçık daralmasıdır. Bu, kapağın kendisinin veya kapakçığın doğrudan üstündeki veya altındaki anatomik bölgelerin daralmasıdır. Pulmoner kapak stenozu sıklıkla kanın kalbe geri aktığı ve sağ ventrikülün genişlemesine sebep olan bir durum olan pulmoner kapak yetersizliği ile ilişkilendirilir.
Stenozun nerede olduğuna bağlı olarak pulmoner kapakçık daralması, balon valvüloplasti olarak bilinen bir yöntemle cerrahi müdahale olmadan veya cerrahi olarak açık kalp cerrahisi ile onarılabilir. Bazı durumlarda, pulmoner kapakçık çok hastalıklı olabilir ve değişim gerektirebilir.
Pulmoner kapakçık cerrahisinde adayların büyük bir kısmı çocuktur. Pulmoner kapakçık stenozu ile doğan çocuklar doğum sırasında asemptomatik olabilir ancak büyüme ataklarının kalbi zorlamasıyla semptomlar görülmeye başlanır.

‪Balon Valvüloplasti‬‬‬‬

Balon valvüloplastisi, bir doktorun, kalp kateterizasyonu adı verilen bir tekniği kullanarak küçük bir tüpteki şişmemiş bir balonu, bacaktaki bir damara bağlamak için kullandığı minimal invazif bir prosedürdür. Doktor daha sonra, tüpün ilerlemesini yönlendirmek için görüntüleme teknolojisini kullanarak tübü, kalbe doğru manevra yaptırır ve daralmanın olduğu yerde yavaşça şişirir. Bu prosedürden sonra balon çıkarılır.

‪Açık kalp Ameliyatı‬‬‬‬

Stenozun pulmoner kapakçığın kendisinde değil de kapakçığın hemen üstünde veya altında olduğu durumlarda balon valvüloplasti etkili olmayacaktır. Bu vakalarda, açık kalp ameliyatı gerekmektedir. Kalp cerrahı, kapakçığın ağzını genişletmek için kapakçığın baş kısımlarını yeniden şekillendirir. İşlem gerçekleşirken hasta kardiyopulmoner bypass makinesine bağlanır.
Sıklıkla, stenozun ameliyatla onarımında, kanın sağ ventrikülden geri sızmasını önlemek için pulmoner kapakçığın etrafına medikal bir alet olan anüloplasti halkası yerleştirilir. Anüloplasti halkaları, kalp atışlarını engellemeden kapakçığın şeklini ve işlevini sürdürebilmesine olanak sağlayan esnek bir plastikten yapılır.

‪Pulmoner Kapakçık Onarımı Kimler İçin Uygundur?‬‬‬‬

Pulmoner kapak onarım adayları, pulmoner kapak hastalığının şiddetinden yaşam kaliteleri ciddi şekilde etkilenen bireylerdir. Konjenital kalp hasarı yaygın olmamakla birlikte, pulmoner kapakçık stenozu konjenital kalp kusurlarının %10’unu oluşturmaktadır.
Engellenme ne kadar şiddetli olursa, hasar o kadar erken saptanır. Çocuklar, bu durum için tedavi gören hastaların önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Yenidoğanlar, oksijen verildiğinde çözülmeyen mavimsi bir renkte gözükeceklerdir. Alternatif olarak, doktorlar sağ ventriküler bölgede yüksek sesli bir mırıltı duyduğunda durumu tespit edeceklerdir. Pulmoner stenoz, Fallot Tetralojisi ile ilişkili klasik malformasyonlardan biridir.
Pulmoner kapak hastalığı olan çocukların büyüyen bedenleri kalplerine ek taleplerde bulunduğundan, birden fazla pulmoner kapakçık prosedürüne tabi tutulması seyrek görülen bir durum değildir.
Hafif pulmoner stenozu olan yetişkinler yalnızca minimal semptomatiktir. Eğer keşfedilirse bu durum ilaçla tedavi edilebilir. Pulmoner kapakçık onarımı gerektiren yetişkinler tipik olarak konjestif kalp yetmezliği semptomlarıyla ortaya çıkarlar çünkü kalp kası, dar açıklıktan yeterli kan pompalayabilecek kadar güçlü değildir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir